کانتینری

كانتينری
يكي از مزيت هاي رقابتي ما در حمل دريايي شبكه گسترده در سراسر جهان مي باشد.به عنوان يك شركت فورواردر بين الملي شركت سپهر دريا بندر با اكثر خطوط كشتيراني دنيا قرار داد و روابط مستحكمي را برقرار كرده است.
خدمات حمل دريايي ما به صورت :

• انواع كانتينر شامل كانتينرهاي 20 فوت ، 40 فوت ، كنار باز، پلت فرم و يخچالي مي باشد
• حمل خرده بار
• خدمات بار چيني در كانتينر
• ترانسشيپ داخلي
4

logo-footer

SKY SEA PORT established in 2010, today we are one of the county’s leading international freight forwarders offering Cost- effective transport services and logistics solutions including transit, import, export, heavy lifts and projects to/from Iran.

اطلاعات تماس

هر روز یک روز تازه در سخت کوشی جهت خدمت رسانی و رضایت مشتری برای ما می باشد

0098.21.88327511

info@skyseaport.com

8.30 – 16.30

Copyrights © 2017 Sky Sea Port | All rights reserved.